Peppa: fair trade-speelgoed

Peppa en fair trade: het zijn twee handen op één buik. Alle knuffels, decoraties en hangmatten worden gemaakt in eerlijke werkomstandigheden. Hoe elk stuk fair trade-speelgoed van Peppa wordt geproduceerd? Dat leest u op deze pagina.

peppa_fairtrade1_8.jpg peppa_fairtrade2_0.jpg peppa_fairtrade3_0.jpg peppa_fairtrade4_0.jpg peppa_fairtrade5_0.jpg

Focus op fair trade: speelgoed uit India

Al vanaf dag één zet Babylonia in op kwaliteitsvol, eerlijk speelgoed. Dat straalt door op onze eigen productie: elke Peppa-lappenpop wordt gemaakt volgens fair trade-principes.

Al sinds het allereerste popje werkt Babylonia samen met fair trade-ateliers in India. Lokale arbeiders werken daar samen met vaardige poppenmakers om elk popje liefdevol af te werken. Onze ateliers voor fair trade-speelgoed zijn géén fabrieken, wel huizen waar poppenmakers werken.

Wat betekent fair trade concreet?

Om producten ‘fair trade’ te mogen noemen, voldoet Babylonia aan deze principes:

  • eerlijk loon – Onze arbeiders krijgen de juiste vergoeding voor het werk dat ze leveren. Op die manier kunnen ze op een normale manier in hun levensonderhoud in India voorzien.
  • goede werkomstandigheden – Naast een eerlijk loon rekenen onze arbeiders ook op een veilige werkomgeving, gezonde arbeidsomstandigheden en billijke werkuren.
  • samenwerking – Babylonia en de fair trade-ateliers in India communiceren transparant. Zowel het modelontwerp, als de materiaalselectie, als de productieplanning van het fair trade-speelgoed worden open besproken.
  • overdracht van kennis en productiemiddelen– Onze poppenmakers delen met plezier hun expertise met de plaatselijke arbeiders. Ook de productiemiddelen – zoals naaimachines of hulpstukken – dragen we over.
  • respect voor het milieu en de lokale economie – Babylonia geeft altijd de voorkeur aan natuurlijke materialen. Via biologische landbouw en veeteelt worden die geproduceerd op een ecologisch verantwoorde manier. Bovendien kiezen we zoveel mogelijk materialen die lokaal geproduceerd worden – en steunen we zo de plaatselijke economie.
  • financiering – De plaatselijke producenten lopen geen enkel financieel risico. Babylonia financiert op voorhand zowel de aankoop van het materiaal als de productie van het fair trade-speelgoed. Bovendien vertrouwt de producent op een vaste prijs, die niet schommelt met de markt of met de grondstofprijzen.
  • werkcontinuïteit – Babylonia gaat een duurzame relatie aan met de fair trade-ateliers in India. De producent rekent op een continue workflow, zodat zijn arbeiders vast in dienst kunnen blijven.


Fair trade-speelgoed van Babylonia

De Peppa-lappenpopjes, draagdoeken (BB-SLINGBB-SLEN &  BB-TAI)  en de Babylonia hangmatjes worden in India gemaakt. Twee verschillende fair trade-organisaties waken daar over een eerlijke productie. Beide zijn lid van de World Fair Trade Organisation of WFTO. Die organisatie controleert of ze alle voorwaarden voor de productie van fair trade naleven.

WFTO controleert of de regels verbonden aan het erkennen van een handelsrelatie als een ‘fair trade’ relatie nageleefd worden. Gedurende ruim twee jaar heeft Babylonia gewerkt aan het ontwikkelen en het op punt zetten van productiemogelijkheden in Fair Trade organisaties in India. Een belangrijk gedeelte van de tijd werd geïnvesteerd in de opleiding van mensen ter plaatse.